ΑΡΧΙΚΗ/HOME

Διάφορες εφαρμογές και συσκευασίες για την Trikalinos.
Various design applications for Trikalinos Co.

close

OFFICE Communication Consultants is an awarded company delivering holistic services on image & identity design. With over 15 years of experience in communications and design, OFFICE is dedicated to founding a unique relationship with each client, characterized by its quality, punctuality, effectiveness and originality.

Η OFFICE Communication Consultants είναι μια βραβευμένη εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμού εικόνας και ταυτότητας. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας και του design, δημιουργεί μια ιδιαίτερη για τον κάθε πελάτη σχέση που χαρακτηρίζεται από την ποιότητα, τη συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την πρωτοτυπία.